Disclaimer

De informatie op de site wordt beschikbaar gesteld door Nederlof Mode. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de site. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Nederlof Mode aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Bovendien is Nederlof Mode niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele sites waarnaar verwezen wordt. Nederlof Mode is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van derden.

Auteursrechten
Nederlof Mode heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de informatie op deze site, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het intellectuele eigendomsrecht op beeld- en fotomateriaal. Niets van de aangeboden informatie op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Nederlof Mode openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Mail naar info@nederlofmode.nl

Bescherming persoonsgegevens
Uw gegevens zullen in overeenstemming met de geldende wetgeving worden beschermd. Alleen in het geval dat bezoekers zich inschrijven voor de nieuwsbrief of anderszins aanvragen aangaande Nederlof Mode doen, worden de adresgegevens gebruikt. Een bezoeker kan de door hem of haar ingevoerde gegevens te allen tijde laten verwijderen uit het Nederlof Mode bestand. Dit kan door een schriftelijke verzoek per post of via e-mail op info@nederlofmode.nl.